Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ikgadējā Ģenerālajā asamblejā (ĢA) tika uzklausīts ziņojums par 2023.gada budžeta struktūru, kas sasniedz  11 739  367 eiro. Tāpat LOK prezidents Žoržs Tikmers informēja par aktuālajiem jautājumiem organizācijas darbībā 2022.gadā, savukārt LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks sniedza atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem Olimpiskās kustības pasākumos un ieskicēja Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) attīstības vīziju. 

LOK prezidents Žoržs Tikmers savā ziņojumā akcentēja to, ka LOK ir gatava kļūt par Latvijas sporta nozares vadošo organizāciju, uzņemoties atbildību par nozares attīstību un kļūstot par galveno sadarbības partneri  Izglītības un zinātnes ministrijai.

LOK prezidents Žoržs Tikmers: “Mēs esam restarta procesā ar valsts politikas veidotājiem – Izglītības un zinātnes ministriju un redzam to kā  uzticamu un prognozējamu sadarbības partneri. Esam gatavi zem LOK karoga uzņemties atbildību par visas sporta nozares attīstību un finansēšanu no 2024.gada, piedāvājot vairāku soļu rīcības plānu, un, pirmkārt, atgriežot Olimpiskajā ģimenē Olimpisko komandu sporta spēļu federācijas un aktīvi pārstāvot to intereses sadarbībā ar valsti.”

LOK prezidents vēlreiz uzsvēra organizācijas stingro un nemainīgo pozīciju Ukrainas jautājumā, vienlaikus  nodrošinot Latvijas sportistu tiesības  gatavoties un  piedalīties Olimpiskajās spēlēs Parīze 2024.

Savukārt LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, izvērtējot sasniegtos sportiskos rezultātus pagājušajā gadā, īpaši akcentēja labo sadarbību ar sporta veidu federācijām, kas izstrādājot atlases kritērijus, spēj nodrošināt to, ka jaunatnes Olimpiskajās sacensībās piedalās tajā brīdī spēcīgākie - konkurētspējīgākie sportisti, un šie starti identificē mūsu LOV nākotni. Runājot par LOV attīstību, ģenerālsekretārs norādīja, ka tiks paplašināts sportistiem sniegto pakalpojumu klāsts, kā arī uzsākta komandu sporta spēļu izlašu apkalpošanu. Tiks analizēta arī LOV ģeogrāfiskās atrašanās vietas maiņa.

Ziņojot par LOK 2023.gada budžeta struktūru LOK  finanšu direktore Aija Buša uzsvēra, ka tas  veidots  kā stabils un prognozējams bezdeficīta budžets, neskatoties uz to, ka tika apturēts Latvijas Valsts mežziedojums un gads iesākts ar tehnisko valsts budžetu. Budžeta galvenā prioritāte ir līdzfinansējums LOV sastāva sportistu treniņu un sacensību izdevumu segšanai, tai skaitā pabalstu izmaksai - 4 015 009 eiro (34,20%). Pieskaitot finansējumu LOV 1 731 460 eiro (14,75%) darbības nodrošināšanai, teju 49% no organizācijas budžeta tiek novirzīti, lai finansētu LOV visu sastāvu sportistus. Valsts budžeta finansējums ir nemainīgi palicis 2022.gada apmērā 6 790 000 eiro. Lai arī 2023.gada budžets ir mazāks nekā 2022.gadā, tas nodrošina LOK prioritāro uzdevumu realizāciju, tostarp Olimpiskās kustības jaunatnes un izglītības programmas, kā arī Komanda Latvija dalības nodrošināšanu III Eiropas spēlēs Krakovā un II Pludmales spēlēs Bali.

Tāpat tika apstiprināts gan LOK Revīzijas komisijas ziņojums, gan LOK 2022.gada pārskats, par ko ziņoja  auditorkompānijas KPMG Baltic pārstāvji.


vairāk foto

Foto: LOK/ Edijs Pālens/ LETA