Lai uzlabotu bērnu un pusaudžu fiziskās un mentālās veselības stāvokli ilgtermiņā, kā arī pievērstu sabiedrības un lēmumu pieņēmēju uzmanību bērnu veselības problēmām, šodien – 8.jūlijā –, parakstīts sadarbības memorands starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu un pusaudžu resursu centru un Latvijas Olimpisko komiteju (LOK). Sadarbības ietvaros plānots īstenot dažādus pētniecības projektus, sabiedrības izglītošanas pasākumus, sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanas aktivitātes, kā arī studiju piedāvājumus.

LOK telpās memorandu parakstīja RSU rektors, prof. Aigars Pētersons, Bērnu slimnīcas fonda un Bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa un Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš.

RSU rektors Aigars Pētersons pēc līguma parakstīšanas uzsvēra: “Rīgas Stradiņa universitāte ar lielu atbildību uzņemas iesaistīties šajā sadarbības projektā ar LOK, Bērnu slimnīcas fondu un Bērnu un pusaudžu resursu centru, jo tikai kopā – sadarbojoties un strādājot plecu pie pleca ar kompetentiem domubiedriem un uzticamiem partneriem, varam sasniegt patiesi nozīmīgus un valstiski svarīgus mērķus. Tieši tāds ir mūsu šodien parakstītā memoranda mērķis – piesaistot universitātes pētniekus, kā arī kolēģus – profesionālus sportistus un mediķus –, salikt galvas kopā, strādāt kopā, lai uzlabotu mūsu bērnu un jauniešu veselību, sportisko sagatavotību, fiziskās un mentālās spējas.”

Memorands iezīmē vairākus sadarbības virzienus, tostarp LOK īstenoto projektu “Sporto visa klase”, kas kļuvis par valstī nozīmīgu iniciatīvu, veicinot fiziskās aktivitātes skolās un ģimenēs, piedāvājot pamatskolu audzēkņiem papildus sporta stundas.

”Statistikas dati liecina, ka bērnu un jauniešu veselības un fiziskās sagatavotības rādītāji ir kritiski zemi. Mūsu nākotne, nācijas pastāvēšana un arī drošība ir jaunās paaudzes rokās. Tādēļ jārīkojas jau šodien, lai, pirmkārt, apzinātos un skaidri izgaismotu problēmu un, otrkārt, radītu tādu vidi un apstākļus, kuros situācija uzlabojas. LOK jau 10 gadus organizē projektu “Sporto visa klase”, kura galvenais uzdevums ir veicināt 2. līdz 6. klašu skolēnu sportošanu 5 reizes nedēļā. Pētījumos ir pierādījies, ka tas palīdzējis bērniem būt noturīgākiem pret dažādiem ārējiem faktoriem – stresu, vīrusiem, slimībām un citiem ietekmētājiem, kā arī veicina viņu fiziskās spējas. Šodien kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un RSU mēs šo tēmu aktualizējam un apņemamies turpināt darbu gan pie projekta, gan citām iniciatīvām,” teica LOK prezidenta Raimonds Lazdiņš.

Parakstītajā dokumentā īpaša uzmanība vērsta nepieciešamībai veikt padziļinātas profilaktiskās veselības pārbaudes bērniem, kas nodarbojas ar sportu. Tāpat svarīgi paplašināt speciālistu loku un pakalpojumu pieejamību pilsētās un reģionos, tostarp bērnu un pusaudžu sportisko spēju, fiziskās sagatavotības un kopējā veselības stāvokļa novērtēšanā. Tas būtiski, lai preventīvi novērstu bērnu un pusaudžu fiziskās un mentālās veselības riskus. LOK jau šobrīd pēta iespējas šai sadarbībā iesaistīt pašvaldībām pieejamos resursus reģionālajos olimpiskajos centros.

Bērnu slimnīcas fonda un Bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa memoranda parakstīšanas pasākumā pauda: “Bērnu un pusaudžu vecumā veidojas paradumi, kuriem ir tūlītēja un arī ilgtermiņa ietekme uz veselību un dzīves kvalitāti. Bērni var apgūt prasmes un izveidot ieradumus, kas viņiem būs palīdzoši, piemēram, iekļaut savā ikdienā fiziskas aktivitātes, veselīgu uzturu, vai tieši pretēji, ilgstoši pavadīt laiku ekrānos, sākt smēķēt, atņemot sev gan fizisko, gan mentālo veselību. Tamdēļ mūsu pienākums ir radīt apstākļus, kuros bērni Latvijā var augt un attīstīties, saglabājot un veicinot savu veselību un labsajūtu. Turklāt svarīgi, lai iespējas dzīvot veselīgi tiktu nodrošinātas ikvienam bērnam, arī bērnam ar fiziskām vai psihiskām saslimšanām. Vienas organizācijas vai nozares ietvaros to nav iespējams paveikt. Priecājos, ka no šodienas par bērnu un pusaudžu veselību varēsim iestāties kopā ar lieliskiem partneriem – RSU un LOK!”

Puses pauda pārliecību, ka noslēgtā vienošanās veicinās pozitīvas pārmaiņas Latvijas sabiedrībā, nodrošinot veselīgāku un labklājīgu nākotni bērniem un jauniešiem.

Memoranda parakstītāji, apņemoties kopīgi strādāt pie izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, organizēs regulāras tikšanās, lai apspriestu sasniegtos rezultātus un plānotu turpmākos sadarbības soļus.